Makale

Sankt Petersburg Şarkiyat Ekolü ve Arapça El Yazma Arşivleri

Özet

Bu araştırmada iki önemli mevzuya kısaca değinilmiştir. Birinci husus, Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Araştırmaları Fakültesi’nin imkânları ile İslami araştırmalardaki potansiyelidir. İkincisi ise, genel olarak St. Petersburg’da bulunan Arapça el yazmalar arşivlerinin kısa tanıtımıdır. Netice olarak St. Petersburg’da farklı ölçeklerde üç arşiv tespit edilmiş olup, detayları araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Araştırmanın sonuç kısmında tespit edilen arşivlerle ilgili yapılabilecek çalışmalar önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İslami Araştırmalar St. Petersburg Doğu Araştırmaları Fakültesi Arapça El Yazma Arşivleri