Yazım Kuralları

• Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek dirase gerek edisyon bölümleri, konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.

• Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

• Makaleler etik kontrol olarak iThenticate ve/veya Turnitin İntihal Analiz Programı’nda taramadan geçirilmektedir.

• Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

• Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:
o Makale sayfa sınırı bulunmamakla birlikte haddinden fazla uzun makaleler ile ilgili karar yetkisi editörler kuruluna aittir.
o Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
o Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

• Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

• Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
o Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
o İngilizce veya Arapça bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
o Ayrıca, tüm makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 750-1500 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

• Tahkik, Türkçe bölümünde “İSNAD Atıf Sistemi”ni, Arapça bölümünde ise “İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES)” kılavuzunu uygulamaktadır.

• Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla tahkikdergisi@gmail.com üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.

• Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen talimatları takip ediniz.

• Tahkik Dergisi, yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.