Makale

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Özet

Kur’ân’daki yüz on dört sûre içerisinde Fâtiha sûresinin ayrı bir önemi vardır. Bütün namaz-larda okunması, onun özelliklerinden biridir. Bu yönüyle Fâtiha sûresinin doğru okunması, nama-zın geçerli olması için gereklidir. Bu sebeple insanların Fâtiha sûresini doğru okumaları için çeşitlikitaplar yazılmıştır. Bunlardan biri de Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî tarafından yazılmışolanĶavâ‘id-i Ķırâ’at-i Fâtiĥa-i Şerîfadlı risâledir. Eserin müellifi hakkında kaynaklarda herhangibir bilgiye tesadüf edilememiştir. Bu çalışmada hâlihazırda yazma hâlinde bulunan ilgili risâlenintranskripsiyon alfabesi ile neşri ve günümüz Türkçesi ile ifade edilmiş hâli istifadeye sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Kıraat Fâtiha sûresi tecvid Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî trans-kripsiyon.