Değerlendirme Makalesi

Yazma Eser Araştırmalarının Bugünkü Durumu Hakkında Notlar. Adam Gacek, Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers ve Tercümeleri Üzerine Bir Tanıtım ve Tenkit