Makale

İbn Cemâ‘a’nın (ö. 819/1416) “Müzik Dinlemenin Hükmü” Risâlesinin Hadis ve Fıkıh İlimleri Açısından İncelenmesi: Neşir ve Değerlendirme

Özet

Müzik dinleme ve çalgı aletleri konusu, müstakil risâle ve kitapların yazıldığı meselelerden biridir. Bu risâle hicrî 9. yüzyılın başlarında İbn Cemâ‘a tarafından telif edilmiştir. İbn Cemâ‘a, aynı lakabı taşıyan ilmî geleneğe mensup bir aileden gelmiştir. Fıkhî geleneğin istikrar bulmasının ardından kaleme alınan bu risâlede, konuyla ilgili görüşler, fıkhî yöntemler, fakih ve muhaddislerin müzik dinlemenin hükmü meselesinde benimsedikleri görüşler açıklanmıştır. Risâlenin tahkikine, müellifin konuyu ele aldığı bağlamı ve âlimlerin yaklaşımlarını içeren bir araştırma ilave edilmiştir. Burada, müellifin kimliğinin tespiti ve bununla ilgil bazı tartışmalar da ele alınmıştır. Söz konusu araştırma, risâlenin önemi ve İbn Cemâ‘a’dan sonra bu konuda eser telif eden müelliflere etkisinin tespitiyle sona ermiştir.

Anahtar Kelimeler

Müzik Çalgı aletleri İbn Cemâ‘a İbn Hacer el-Heytemî Tahkik