Makale

Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki Fıkıhla İlgili Kitaplar ve Risaleler

Özet

Bu çalışmada Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi’nde yazma olarak bulunan İslam Hukuku ile ilgili eserler bir sistem içerisinde tasnif edilmiştir. Bu kütüphane Sivas’ta bulunmaktadır. Kurucusu Yusuf Ziya Bey, 1869 (1284) yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Ziya Bey, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde çeşitli memuriyetlerde ve vekilliklerde bulunmuştur. 1943 senesinde vefat etmiştir. Kütüphaneyi 1908 yılında yaptırmıştır. Ziya Bey döneminde kütüphanede bulunan kitap sayısı 3000 civarındadır. Kütüphanede bulunan eserlerden 1040 tanesi el yazma, 8088 tanesi basma eserdir. Yazma eserlerin 721’i Arapça, 52’si Farsça ve 267’si Türkçedir. Kütüphanede Arap dili, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tarih, coğrafya, fizik, kimya, tıp gibi alanları kapsayan kitaplarla, ayrıca bazı süreli yayınlar bulunmaktadır. Kütüphanede yeni eserler bölümünde 10.000’den fazla kitap vardır. Almanca, İngilizce ve Fransızca eserler de mevcuttur. Kütüphane 7 Nisan 1980 yılında kamulaştırılmıştır, 16 Nisan 1985 tarihinde hizmete açılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kütüphane Ziyabey Kütüphanesi Yazma eser fıkıh